KONTROLA TEZINE


  Kao što je već više puta rečeno trening na POWER PLATE platformi aktivira od 95 do 98% mišićnih vlakana nasuprot 40 do 50% koliko se aktivira kod tradicionalnog treninga sa izuzetkom vrhunskog sportskog treninga gde se može aktivirati i od 50 do 70 u nekim slučajevima i 80% mišićnih vlakana s'tim što su takvi treninzi rezervisani samo za vrhuske atlete i opet se ne mogu porediti sa fantasticnim procentom koji dobijamo kod POWER PLATE.
  Prednost nije samo utome što ativiramo znatno više mišićnih vlakana, vec se prilikom istog pokreta npr. čučnja na POWER PLATE-u mišić dodatno kontrakuje 30 do 50 puta u sekundi, dok pri istom pokretu (sa tegom ili bez) bez učešca POWER PLATE mišić "samo" jednom kontrakuje . Odmah se vidi koliko je trening naPOWER PLATE efikasniji, intezivniji a samim tim postižu se mnogo bolji rezultati i veći utrosak kalorija za mnogo kraće vreme. Što nas dovodi do toga da vam ostaje više vremena za vaškardio program ako je cilj gubitak suvišnih kilograma.

  Ukratko postižete neuporedivo bolje rezultate za znatno kraći period, ne samo poredeći pojedinačne treninge, već i na nedeljnom i mesečnom nivou.

 

  Power Plate i:
 1. ulepsavanje
 2. rekreacija
 3. sportisti
 4. postporodjajni period
 5. Borba protiv osteoporoze


Rezime:

Vežbe u teretani 1h 30min + kardio 30 min= 2h
Vežbanje na POWER PLATE 20 min + kardio 20-30 min.=40-50 min